Search

Urząd Skarbowy Nowe Miasto Lubawskie

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Nowym Mieście Lubawskim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Nowe Miasto Lubawskie

Adres Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim:

3 Działyńskich, Nowe Miasto Lubawskie

Telefon do Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim:

(56) 472-62-79

Urząd Skarbowy Nowe Miasto Lubawskie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim:

us2811@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim:

Rachunki bankowe urzędu w NBP o/o Olsztyn:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych

92 10101397 0010522221000000

  • Podatek od towarów i usług

42 10101397 0010522222000000

  •  Podatek dochodowy od osób fizycznych

89 10101397 0010522223000000

  • Inne dochody

8310101397 0010522227000000

  •   Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ( KP), Podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), Podatek od spadków i darowizn ( SD ) – (Uwaga zmiana nr rachunku)

NBP O/O Bydgoszcz

94 10100055 0202811000070000

Dodatkowo funkcjonuje rachunek depozytowy Organu Egzekucyjnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim :
66 10101397 0010521391200000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nowym-miescie-lubawskim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim obejmuje teren Powiatu Nowomiejskiego, a w nim:

  1. Nowe Miasto Lubawskie
  2. gminy: Biskupiec, Grodziczno, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie