Urząd Skarbowy Nowa Sól

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Nowej Soli. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Nowej Soli? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Nowej Soli. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Nowej Soli. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowej Soli?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Nowej Soli – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Nowa Sól

Adres Urzędu Skarbowego w Nowej Soli:

Stanisława Staszica 1, 67-100 Nowa Sól

Telefon do Urzędu Skarbowego w Nowej Soli:

(68) 456-03-02

Urząd Skarbowy Nowa Sól – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Nowej Soli:

us805@lu.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowej Soli:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Nowej Soli służące dokonywaniu wpłat oraz gromadzeniu dochodów budżetowych z tytułu:

 1. Karta podatkowa, spadki i darowizny, PCC:
  57 1010 0055 0200 8050 0007 0000 – NBP O/O Bydgoszcz
 2. CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  23 1010 1704 0034 9222 2100 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 3. VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier: 
  70 1010 1704 0034 9222 2200 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 4. PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych: 
  20 1010 1704 0034 9222 2300 0000 – NBP O/O Zielona Góra
 5. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
  14 1010 1704 0034 9222 2700 0000 – NBP O/O Zielona Góra

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Nowej Soli:

http://www.zielonagora.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nowej-soli

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto:

 • Nowa Sól

gminy:

 • Bytom Odrzański
 • Kolsko
 • Kożuchów
 • Nowa Sól
 • Nowe Miasteczko
 • Otyń
 • Siedlisko

PIT z Urzędem Skarbowym w Nowej Soli

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Nowej Soli powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”