Urząd Skarbowy Nowa Ruda

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

 

Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Nowa Ruda

Adres Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie:

Kolejowa 23, 57-400 Nowa Ruda

Telefon do Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie:

74 872 02 00

Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie:

us0215@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie:

NBP O/O Wrocław

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 89 1010 1674 0024 1122 2100 0000

Podatek od towarów i usług VAT – 39 1010 1674 0024 1122 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 86 1010 1674 0024 1122 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 80 1010 1674 0024 1122 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa KP PCC SD – 29 1010 0055 0200 2150 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nowej-rudzie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Nowej Rudzie swoim zasięgiem terytorialnym obejmuje miasta Nowa Ruda i Radków oraz gminy Nowa Ruda i Radków.

PIT z Urzędem Skarbowym w Nowej Rudzie

Rozliczenie deklaracji PIT w Nowej Rudzie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”