Search

Urząd Skarbowy Nidzica

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Nidzicy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Nidzicy? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Nidzicy. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Nidzicy. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nidzicy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Nidzicy – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Nidzica

Adres Urzędu Skarbowego w Nidzicy:

Żeromskiego 11, 13-100 Nidzica

Telefon do Urzędu Skarbowego w Nidzicy:

(89) 523-18-00

Urząd Skarbowy Nidzica – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Nidzicy:

us2810@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Nidzicy:

NAZWA BANKU: NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY OLSZTYN

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

26101013970081812221000000

2. Podatek od towarów i usług (VAT)

73101013970081812222000000

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

23101013970081812223000000

4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych    

17101013970081812227000000

5. KP, PCC, SD – Bank obslugujący NBP O/O Bydgoszcz

42101000550202810000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Nidzicy:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-nidzicy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nidzicy obejmuje powiat nidzicki, w skład którego wchodzą:

  1. Miasto Nidzica.
  2. Gminy: Nidzica, Kozłowo, Janowo, Janowiec Kościelny.