Urząd Skarbowy Milicz

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Miliczu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Miliczu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Miliczu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Miliczu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Miliczu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Miliczu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Milicz

Adres Urzędu Skarbowego w Miliczu:

Składowa 2, 56-300 Milicz

Telefon do Urzędu Skarbowego w Miliczu:

(71) 380-51-00

Urząd Skarbowy w Miliczu – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Miliczu:

us0214@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Miliczu:

02101016740006932221000000: podatek dochodowy od osób prawnych CIT
49101016740006932222000000: podatek od towarów i usług VAT
96101016740006932223000000: podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
90101016740006932227000000: pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych
należności budżetowych

74101000550200214000070000: karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, karta podatkowa

Sumy depozytowe (należności z tytułu zaległości po zastosowaniu środków egzekucyjnych oraz dokonaniu czynności egzekucyjnych):
73101016740006931391200000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Miliczu:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-miliczu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Właściwość miejscowa obejmuje gminy:
Cieszków
Krośnice
Milicz

PIT z Urzędem Skarbowym w Miliczu

Rozliczenie deklaracji PIT w Miliczu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”