Search

Urząd Skarbowy Mikołów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Mikołowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Mikołowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Mikołowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Mikołowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Mikołowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Mikołowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Mikołów

Adres Urzędu Skarbowego w Mikołowie:

Maksymiliana Hubera 4, 43-190 Mikołów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Mikołowie:

(32) 324-61-00

Urząd Skarbowy Mikołów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Mikołowie:

us2420@sl.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Mikołowie:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Katowicach

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 84101012123068412221000000

Podatek od towarów i usług VAT – 34101012123068412222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT – 81101012123068412223000000

Rachunek sum depozytowych – 58101012123068411391200000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych –  75101012123068412227000000

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez Okręgowy Oddział NBP w Bydgoszczy

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD, karta podatkowa KP – 35101000550202420000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Mikołowie:

http://www.katowice.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-mikolowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Mikołowie obejmuje swoim zasięgiem miasta: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze oraz gminy: Ornontowice, Wyry.