Search

Urząd Skarbowy Mielec

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Mielcu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Mielcu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Mielcu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Mielcu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Mielcu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Mielcu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Mielec

Adres Urzędu Skarbowego w Mielcu:

Żeromskiego 13, 39-300 Mielec

Telefon do Urzędu Skarbowego w Mielcu:

(017) 780-00-00

Urząd Skarbowy Mielec – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Mielcu:

us1812@pk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Mielcu:

NBP O/O Rzeszów
96101015282002952221000000 – Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
46101015282002952222000000 – Podatek od towarów i usług (VAT)
93101015282002952223000000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), Zryczałtowany podatek od osób fizycznych (PPE, PPR, PPD)
87101015282002952227000000  – Grzywny i kary pieniężne od ludności (GK), Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (GKP)

NBP O/O Bydgoszcz

41101000550201812000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)
Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Mielcu:

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-mielcu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

  1. miasta i gminy Mielec, Przecław, Radomyśl Wielki
  2. gminy: Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, Wadowice Górne.