Urząd Skarbowy Miechów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Miechowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Miechowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Miechowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Miechowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Miechowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Miechowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Miechów

Adres Urzędu Skarbowego w Miechowie:

Stanisławy Daneckiej 1, 32-200 Miechów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Miechowie:

(41) 382-23-00

Urząd Skarbowy Miechów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Miechowie:

us1215@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Miechowie:

NBP O/O Kraków

CIT 75 1010 1270 0005 3422 2100 0000

VAT 25 1010 1270 0005 3422 2200 0000

PIT 72 1010 1270 0005 3422 2300 0000

inne dochody 66 1010 1270 0005 3422 2700 0000

NBP O/O Bydgoszcz

KP PCC SD 37 1010 0055 0201 2150 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Miechowie:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-miechowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasta i Gminy Miechów oraz gmin:
– Charsznica
– Gołcza
– Kozłów
– Książ Wielki
– Racławice
– Słaboszów

PIT z Urzędem Skarbowym w Miechowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Miechowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”