Urząd Skarbowy Lwówek Śląski

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Lwówek Śląski

Adres Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim:

Budowlanych 1, 59-600 Lwówek Śląski

Telefon do Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim:

75 782 03 00

Urząd Skarbowy w Lwówku Śląskim – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim:

us0213@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim:

Numery rachunków bankowych:
wpłaty dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Wrocław nr 04 1010 1674 0013 9722 2100 0000
wpłaty dotyczące podatku od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Wrocław nr 51 1010 1674 0013 9722 2200 0000
wpłaty dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Wrocław nr 98 1010 1674 0013 9722 2300 0000

wpłaty z tytułu: podatku od spadków i darowizn (symbol SD), podatku od czynności cywilnoprawnych (symbol PCC), podatku opłacanego w formie karty podatkowej (symbol KP)

NBP O/O Bydgoszcz nr 22 1010 0055 0200 2130 0007 0000

wpłaty grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych
NBP O/O Wrocław 92 1010 1674 0013 9722 2700 0000.
wpłaty z tytułu zajęć wierzytelności przez organ egzekucyjny
NBP O/O Wrocław nr 75 1010 1674 0013 9713 9120 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-lwowku-slaskim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

gminy – Gryfów Śląski, Lubomierz, Lwówek Śląski, Mirsk, Wleń

PIT z Urzędem Skarbowym w Lwówku Śląskim

Rozliczenie deklaracji PIT w Lwówku Śląskim powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”