Urząd Skarbowy Lubań

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Lubaniu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Lubaniu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Lubaniu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Lubaniu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Lubaniu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Lubaniu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Lubań

Adres Urzędu Skarbowego w Lubaniu:

Stara 1, 59-800 Lubań

Telefon do Urzędu Skarbowego w Lubaniu:

75 722 91 00

Urząd Skarbowy w Lubaniu – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Lubaniu:

us0211@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Lubaniu:

28101016740008242221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych
75101016740008242222000000 – podatek od towarów i usług
25101016740008242223000000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
15101000550200211000070000 – podatek z tytułu karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
19101016740008242227000000 – pozostałe wpłaty z tyt. dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Lubaniu:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-lubaniu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta: Lubań, Leśna, Olszyna, Świeradów-Zdrój
gminy: Lubań, Platerówka, Siekierczyn

PIT z Urzędem Skarbowym w Lubaniu

Rozliczenie deklaracji PIT w Lubaniu powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”