Urząd Skarbowy Łódź – Widzew

Kontakt do Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Łódź – Widzew? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Łódź – Widzew. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Łódź – Widzew – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Łódź – Widzew

Adres Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew:

Papiernicza 7, 92-312 Łódź

Telefon do Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew:

(42) 275-08-00

Urząd Skarbowy Łódź – Widzew – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew:

us1014@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
06101013710000972221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
53101013710000972222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
03101013710000972223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
94101013710000972227000000

Sumy depozytowe – wpłaty z tytułu kaucji gwarancyjnej
72101013710000971391203000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
77101013710000971391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
94101013710000972227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Łodzi (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
08156000132025030551330016

NBP O/O Bydgoszcz

KP PCC SD  61101000550201014000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-lodz-widzew

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Część miasta na prawach powiatu: Łódź-Widzew
powiat łódzki wschodni obejmujący gminy: Andrespol, Brójce, Koluszki, Nowosolna, Rzgów, Tuszyn

PIT z Urzędem Skarbowym Łódź – Widzew

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym Łódź – Widzew powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”