Urząd Skarbowy Limanowa

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Limanowej. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Limanowej? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Limanowej. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Limanowej. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Limanowej?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Limanowej – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Limanowa

Adres Urzędu Skarbowego w Limanowej:

Matki Boskiej Bolesnej 9, 34-600 Limanowa

Telefon do Urzędu Skarbowego w Limanowej:

(18) 337-93-00

Urząd Skarbowy Limanowa – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Limanowej:

us1214@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Limanowej:

88 1010 1270 0044 3122 2100 0000podatek dochodowy od osób prawnych CIT
38 1010 1270 0044 3122 2200 0000podatek od towarów i usług VAT, podatek od gier
85 1010 1270 0044 3122 2300 0000podatek dochodowy od osób fizycznych PIT
79 1010 1270 0044 3122 2700 0000Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
NBP O/O Bydgoszcz

82 1010 0055 0201 2140 0007 0000

zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa) (KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Limanowej:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-limanowej

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasta: Limanowa, Mszana Dolna
Gminy: Dobra, Jodłownik, Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark

PIT z Urzędem Skarbowym w Limanowej

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Limanowej powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”