Search

Urząd Skarbowy Leżajsk

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Leżajsku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Leżajsku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Leżajsku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Leżajsku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Leżajsku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Leżajsku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Leżajsk

Adres Urzędu Skarbowego w Leżajsku:

Plac Targowy 3, 37-300 Leżajsk

Telefon do Urzędu Skarbowego w Leżajsku:

(17) 240-68-00

Urząd Skarbowy Leżajsk – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Leżajsku:

us1809@pk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Leżajsku:

NBP O/O Rzeszów

76101015282005302221000000 – podatek dochodowy od osób prawnych
26101015282005302222000000 – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek importowy, podatek od gier
73101015282005302223000000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
67101015282005302227000000 – grzywny i kary, podatki zniesione, pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych

NBP O/O Bydgoszcz

79101000550201809000070000 – zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej (KP), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn(SD)
Wykaz numerów rachunków bankowych urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu

  • 47101000550201609009990000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandaty” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa
  • 96101000550201609009980000 (NBP o/o Bydgoszcz) – „mandat-jng” – rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Leżajsku:

http://www.rzeszow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-lezajsku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

  1. Miasto Leżajsk, Miasto i Gminę Nowa Sarzyna oraz gminy Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Leżajsk.