Urząd Skarbowy Legnica

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Legnicy. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Legnicy? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Legnicy. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Legnicy. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Legnicy?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Legnicy – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Legnica

Adres Urzędu Skarbowego w Legnicy:

Wrocławska 37, 59-220 Legnica

Telefon do Urzędu Skarbowego w Legnicy:

76 851 15 11

Urząd Skarbowy w Legnicy – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Legnicy:

us0210@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Legnicy:

NBP O/O Wrocław

Podatek dochodowy od osób prawnych
15101016740032322221000000

Podatek od towarów i usług, podatek od gier
62101016740032322222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych
12101016740032322223000000

Pozostałe doch. z tyt. podatk. i niepodatk. należn. budż.
06101016740032322227000000
NBP O/O Bydgoszcz

Podatki KP, PCC, SD
60101000550200210000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Legnicy:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-legnicy

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto na prawach powiatu – Legnica
powiat legnicki obejmujący:
miasto Chojnów
gminy: Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja

PIT z Urzędem Skarbowym w Legnicy

Rozliczenie deklaracji PIT w Legnicy powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”