Search

Urząd Skarbowy Lębork

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Lęborku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Lęborku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Lęborku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Lęborku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Lęborku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Lęborku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Lębork

Adres Urzędu Skarbowego w Lęborku:

Słupska 23, 84-300 Lębork

Telefon do Urzędu Skarbowego w Lęborku:

(59) 863-76-00

Urząd Skarbowy Lębork – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Lęborku:

us2213@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Lęborku:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk 17 1010 1140 0078 7822 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk 64 1010 1140 0078 7822 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk 14 1010 1140 0078 7822 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk 08 1010 1140 0078 7822 2700 0000

KP PCC SD
NBP O/O Bydgoszcz 38 1010 0055 0202 2130 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Lęborku:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-leborku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat lęborski obejmujący: miasta: Lębork, Łeba gminy: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko