Urząd Skarbowy Krotoszyn

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Krotoszynie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Krotoszynie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Krotoszynie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Krotoszynie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Krotoszynie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Krotoszynie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Krotoszyn

Adres Urzędu Skarbowego w Krotoszynie:

Polna 32, 63-700 Krotoszyn

Telefon do Urzędu Skarbowego w Krotoszynie:

(62) 725-19-00

Urząd Skarbowy Krotoszyn – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Krotoszynie:

us3013@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Krotoszynie:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  11 1010 1469 0000 8422 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  58 1010 1469 0000 8422 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  08 1010 1469 0000 8422 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  25 1010 0055 0203 0130 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  02 1010 1469 0000 8422 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Krotoszynie:
Placówka Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, ul. Piastowska 14
Placówka Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, ul. Ceglarska 1A
Placówka Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, ul. Szosa Benicka 20
Placówka Banku Spółdzielczego w Krotoszynie, os. Korczaka 3

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Krotoszynie:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-krotoszynie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat krotoszyński obejmujący miasto Sulmierzyce oraz gminy:
Kobylin, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Zduny

PIT z Urzędem Skarbowym w Krotoszynie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Krotoszynie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”