Urząd Skarbowy Krasnystaw

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Krasnymstawie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Krasnymstawie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Krasnystaw

Adres Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

Rzeczna 5, 22-300 Krasnystaw

Telefon do Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

(82) 576-25-94

Urząd Skarbowy Krasnystaw – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

us0607@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT – 27 1010 1339 0019 5122 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT – 74 1010 1339 0019 5122 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 – 24 1010 1339 0019 5122 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych – 18 1010 1339 0019 5122 2700 0000,
  • Opłata za wydanie kserokopii dokumentów – UM Krasnystaw 45 8200 0008 2001 0000 0417 0001
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie – 98 1010 1339 0019 5113 9120 0000

Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 43 1010 0055 0200 6070 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-krasnymstawie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie obejmuje swoim zasięgiem: Miasto Krasnystaw, Gminę Krasnystaw, Gminę Gorzków, Gminę Izbica, Gminę Fajsławice, Gminę Siennica Różana, Gminę Łopiennik Górny, Gminę Rudnik, Gminę Żółkiewka.

PIT z Urzędem Skarbowym w Krasnymstawie

Rozliczenie deklaracji PIT w Krasnymstawie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”