Search

Urząd Skarbowy Krasnystaw

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Krasnymstawie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Krasnymstawie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Krasnystaw

Adres Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

Rzeczna 5, 22-300 Krasnystaw

Telefon do Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

(82) 576-25-94

Urząd Skarbowy Krasnystaw – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

us0607@lb.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie:

http://www.lublin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-krasnymstawie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie obejmuje swoim zasięgiem: Miasto Krasnystaw, Gminę Krasnystaw, Gminę Gorzków, Gminę Izbica, Gminę Fajsławice, Gminę Siennica Różana, Gminę Łopiennik Górny, Gminę Rudnik, Gminę Żółkiewka.