Search

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście

Kontakt do Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście

Adres Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście:

31-272, Krowoderskich Zuchów 2, Kraków

Telefon do Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście:

(12) 665-62-00

Urząd Skarbowy Kraków – Śródmieście – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście:

us1213@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście:

54 1010 1270 0004 1722 2100 0000

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

51 1010 1270 0004 1722 2300 0000

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

04 1010 1270 0004 1722 2200 0000

podatek od towarów i usług oraz podatek od gier (VAT, POG)

NBP O/O Bydgoszcz

30 1010 0055 0201 2130 0007 0000

karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, inne (PCC, SD)

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-srodmiescie/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego: