Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik

Kontakt do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik

Adres Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik:

31-272, Krowoderskich Zuchów 2, Kraków

Telefon do Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik:

(12) 665-61-00

Urząd Skarbowy Kraków – Prądnik – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik:

us1211@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik:

92 1010 1270 0046 7522 2100 0000                  – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
42 1010 1270 0046 7522 2200 0000                  – podatek od towarów towarów usług (VAT)
89 1010 1270 0046 7522 2300 0000                  – podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
77 1010 1270 0046 7522 3100 0000                 – dochody budżetowe (mandaty, koszty egzekucyjne)
30 1010 1270 0046 7522 3000 0000                 – wydatki budżetowe jednostki budżetowej (Urzędu)
NBP O/O Bydgoszcz
23 1010 0055 0201 2110 0007 0000                –  podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Kraków – Prądnik:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-pradnik/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zakres terytorialnego zasięgu działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik obejmuje części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Prądnik Biały, Prądnik Czerwony.
Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik wyznacza granica przebiegająca:
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto: linią kolejową od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Rakowicką,
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście: od skrzyżowania ul. Dobrego Pasterza z al. Gen. Bora-Komorowskiego, ul. Akacjową do ul. M. Dzielskiego przez tereny zielone, do ogródków działkowych, przez ogródki działkowe do skrzyżowania z al. Jana Pawła II, Parkiem Lotników Polskich, ul. Czyżyńską, ul. Szenwalda do ul. Mogilskiej, ul. Mogilską do skrzyżowania z obwodnicą towarową, obwodnicą towarową do skrzyżowania z Rakowicką,
– z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta: od skrzyżowania linii kolejowej Kraków–Warszawa z granicą administracyjną miasta w kierunku południowo-wschodnim do przecięcia z ul. Powstańców, ulicami: Reduta, F. Bohomolca, Dobrego Pasterza do al. Gen. Bora-Komorowskiego. Akacjową.
Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik, z wyjątkiem ul. Mogilskiej, którą obsługuje w całości Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście.

PIT z Urzędem Skarbowym w Kraków – Prądnik

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym Kraków – Prądnik powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”