Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze

Kontakt do Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze

Adres Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze:

30-415, Wadowicka 10, Kraków

Telefon do Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze:

(12) 254-70-00

Urząd Skarbowy Kraków – Podgórze – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze:

us1210@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze:

CIT02 1010 1270 0004 4622 2100 0000NBP O/O
Kraków
VAT49 1010 1270 0004 4622 2200 0000NBP O/O
Kraków
PIT96 1010 1270 0004 4622 2300 0000NBP O/O
Kraków
in.d.90 1010 1270 0004 4622 2700 0000NBP O/O
Kraków
KP PCC SD68 1010 0055 0201 2100 0007 0000
NBP O/O
 Bygdoszcz 

 

Wymienione w tabeli skróty rodzajów rachunków bankowych oznaczają rachunki bieżące urzędu skarbowego do gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
VAT – podatek od towarów i usług i podatek od gier
PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych [m.in.: PIT4, PIT5(PIT36), PIT5L(PIT36L), PPE(PIT28), PIT37, PIT38, PIT39]
in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
KP, PCC, SD – karta podatkowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn.
Na rachunkach CIT, VAT, PIT i in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-podgorze/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

obejmuje obszar części miasta na prawach powiatu – Kraków pod nazwami: Łagiewniki, Podgórze, Prokocim-Bieżanów, Swoszowice, Wola Duchacka

PIT z Urzędem Skarbowym w Kraków – Podgórze

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym Kraków – Podgórze powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”