Search

Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta

Kontakt do Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta

Adres Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta:

os. Bohaterów Września 80, 31-621 Kraków

Telefon do Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta:

(12) 681-70-00

Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta:

us1209@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta:

podatek dochodowy od osób prawnych:
32 1010 1270 0004 3322 2100 0000
podatek od towarów i usług:
79 1010 1270 0004 3322 2200 0000
podatek dochodowy od osób fizycznych:
29 1010 1270 0004 3322 2300 0000
podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa:
16 1010 0055 0201 2090 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-nowa-huta

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (t.j.  Dz.U. z 2013 r. poz. 1441 ze zm.)   zakres terytorialnego zasiegu Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta obejmuje części miasta na prawach powiatu Kraków pod nazwami:
Bieńczyce,
Grębałów,
Mistrzejowice,
Nowa Huta.