Search

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Kontakt do Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza

Adres Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza:

31-272, Krowoderskich Zuchów 2, Kraków

Telefon do Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza:

(12) 665-64-00

Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza:

us1208@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-krakow-krowodrza/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia  19  listopada 2003 roku w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów i izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027 z późn. zm.).

Terytorialny zasięg działania Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza wyznacza granica przebiegająca:

– z Urzędem Skarbowym Kraków-Prądnik ulicami:
Pasternik, Radzikowskiego do Ronda Ofiar Katynia, Armii Krajowej do przecięcia z linią kolejową Kraków-Katowice, wzdłuż tej linii do skrzyżowania z linią kolejową Kraków- Warszawa,
– z Urzędem Skarbowym Kraków-Stare Miasto wzdłuż
linii kolejowej do skrzyżowania z ul. Kamienną, ul. Z. Krasińskiego do mostu Dębnickiego i dalej nurtem rzeki Wisły do granicy administracyjnej miasta.