Search

Urząd Skarbowy Kościan

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kościanie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kościanie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kościanie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kościanie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kościanie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kościanie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kościan

Adres Urzędu Skarbowego w Kościanie:

Młyńska 5, 64-000 Kościan

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kościanie:

(65) 512-28-44

Urząd Skarbowy Kościan – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kościanie:

us3012@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kościanie:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  31 1010 1469 0035 3522 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  78 1010 1469 0035 3522 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  28 1010 1469 0035 3522 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  70 1010 0055 0203 0120 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  22 1010 1469 0035 3522 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Kościanie:
Placówka Banku Spółdzielczego w Kościanie, ul. Rynek 23
Placówka Banku Spółdzielczego w Kościanie, os. Jagiellońskie 27

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kościanie:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-koscianie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat kościański obejmujący miasto Kościan oraz gminy:
Czempiń, Kościan, Krzywiń, Śmigiel