Search

Urząd Skarbowy Końskie

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Końskich. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Końskich? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Końskich. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Końskich. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Końskich?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Końskich – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Końskie

Adres Urzędu Skarbowego w Końskich:

Piłsudskiego 156b, 26-200 Końskie

Telefon do Urzędu Skarbowego w Końskich:

(41) 372-57-71

Urząd Skarbowy Końskie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Końskich:

us2606@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Końskich:

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo radzimy sprawdzić aktualne numery kont bankowych na stronie Urzędu Skarbowego. Link do strony Urzędu Skarbowego jest widoczny poniżej.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Końskich:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-konskich

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat konecki obejmujący gminy: Fałków, Gowarczów, Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (Konecka), Smyków, Stąporków.