Search

Urząd Skarbowy Kołobrzeg

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kołobrzegu? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kołobrzegu. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kołobrzegu – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kołobrzeg

Adres Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu:

Armii Krajowej 2, 78-100 Kołobrzeg

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu:

(94) 355-19-00

Urząd Skarbowy Kołobrzeg – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu:

us3209@zp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

10 1010 1599 0176 5922 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT):

57 1010 1599 0176 5922 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

07 1010 1599 0176 5922 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

98 1010 1599 0176 5922 2700 0000

Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

32 1010 0055 0203 2090 0007 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kołobrzegu:

http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kolobrzegu

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Właściwość miejscowa

powiat kołobrzeski obejmujący:

miasto Kołobrzeg

gminy: Dygowo, Gościno, Kołobrzeg, Rymań, Siemyśl, Ustronie Morskie