Search

Urząd Skarbowy Koło

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kole. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kole? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kole. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kole. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kole?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kole – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Koło

Adres Urzędu Skarbowego w Kole:

Bolesława Prusa 10, 62-200 Koło

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kole:

(63) 262-85-00

Urząd Skarbowy Koło – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kole:

us3010@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kole:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  91 1010 1469 0001 1422 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  41 1010 1469 0001 1422 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  88 1010 1469 0001 1422 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  63 1010 0055 0203 0100 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  82 1010 1469 0001 1422 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Kole:
Urząd Pocztowy Koło 1, ul. Henryka Sienkiewicza 24
Filia Urzędu Pocztowego Koło 1, ul. Adama Mickiewicza 15

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kole:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kole

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat kolski obejmujący miasto Koło oraz gminy:
Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz