Search

Urząd Skarbowy Kolno

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kolnie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kolnie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kolnie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kolnie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kolnie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kolnie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kolno

Adres Urzędu Skarbowego w Kolnie:

Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kolnie:

(86) 278-91-80; (86) 278-91-81

Urząd Skarbowy Kolno – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kolnie:

us2007@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kolnie:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Kolnie do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
82 1010 1049 0016 9022 2100 0000  NBP O/O Białystok

VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
32 1010 1049 0016 9022 2200 0000  NBP O/O Białystok

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
79 1010 1049 0016 9022 2300 0000 NBP O/O Białystok

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
93 1010 0055 0202 0070 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
73 1010 1049 0016 9022 2700 0000 NBP O/O Białystok

Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Kolnie:

Egzekucja administracyjna :
56 101010 490016 9013 912 00000 NBP O/O Białystok

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kolnie:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kolnie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta:

  • Kolno

gminy:

  • Grabowo
  • Kolno
  • Mały Płock
  • Stawiski
  • Turośl