Urząd Skarbowy Kluczbork

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kluczborku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kluczborku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kluczborku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kluczborku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kluczborku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kluczborku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kluczbork

Adres Urzędu Skarbowego w Kluczborku:

Sienkiewicza 22A, 46-200 Kluczbork

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kluczborku:

(77) 425-06-00

Urząd Skarbowy Kluczbork – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kluczborku:

us1605@op.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kluczborku:

52 1010 1401 0052 9422 2100 0000 – Podatek dochodowy od osób prawnych

02 1010 1401 0052 9422 2200 0000 – Podatek od towarów i usług

49 1010 1401 0052 9422 2300 0000 – Podatek dochodowy od osób fizycznych

43 1010 1401 0052 9422 2700 0000 – Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

44 1010 0055 0201 6050 0007 0000 – Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kluczborku:

http://www.opole.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kluczborku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat kluczborski obejmujący gminy:
Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn

PIT z Urzędem Skarbowym w Kluczborku

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Kluczborku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”