Urząd Skarbowy Kłodzko

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kłodzku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kłodzku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kłodzku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kłodzku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kłodzku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

 

Urząd Skarbowy w Kłodzku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kłodzko

Adres Urzędu Skarbowego w Kłodzku:

Walasiewiczówny 1, 57-300 Kłodzko

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kłodzku:

74 647 43 00

Urząd Skarbowy w Kłodzku – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kłodzku:

us0209@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kłodzku:

NBP O/O Wrocław

CIT – 66101016740020752221000000

VAT -16101016740020752222000000

PIT – 63101016740020752223000000

Pozostałe dochody z tytułu

dochodów podatkowych i niepodatkowych

należności budżetowych

57101016740020752227000000

NBP O/O  Bydgoszcz

KP  PCC  SD – 08101000550200209000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kłodzku:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-klodzku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

PIT z Urzędem Skarbowym w Kłodzku

Rozliczenie deklaracji PIT w Kłodzku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

MIASTO KŁODZKO (GMINA MIEJSKA)

GMINA WIEJSKA KŁODZKO

MIEJSCOWOŚCI:

BIERKOWICE

BOGUSZYN

DROSZKÓW

GAINA

GOŁOGŁOWY

GORZUCHÓW

HUBEREK

JASZKOWA DOLNA

JASZKOWA GÓRNA

JASZKÓWKA

KAMIENIEC

KORYTÓW

KROSNOWICE

ŁAWICA

ŁĄCZNA

MARCINÓW

MIKOWICE

MŁYNÓW

MORZYSZÓW

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

PISZKOWICE

PODTYNIE

PODZAMEK

ROGÓWKA

ROMANOWO

ROSZYCE

RUSZOWICE

STARKÓW

STARY WIELISŁAW

SZALEJÓW DOLNY

SZALEJÓW GÓRNY

ŚCINAWICA

ŚWIĘCKO

WILCZA

WOJBÓRZ

WOJCIECHOWICE

ŻELAZNO