Search

Urząd Skarbowy Kępno

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Kępnie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Kępnie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Kępnie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Kępnie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kępnie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Kępnie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Kępno

Adres Urzędu Skarbowego w Kępnie:

Rynek 4, 63-600 Kępno

Telefon do Urzędu Skarbowego w Kępnie:

(62) 782-93-00

Urząd Skarbowy Kępno – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Kępnie:

us3009@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Kępnie:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  41 1010 1469 0000 7122 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  88 1010 1469 0000 7122 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  38 1010 1469 0000 7122 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  11 1010 0055 0203 0090 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  32 1010 1469 0000 7122 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkty kasowe obsługujące bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Kępnie:
Urząd Pocztowy Kępno 1, ul. Tadeusza Kościuszki 4
Filia Urzędu Pocztowego Kępno, ul. Jerzego Marcinkowskiego 19/1

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Kępnie:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-kepnie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat kępiński obejmujący gminy:
Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica