Urząd Skarbowy Jelenia Góra

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

 

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Jelenia Góra

Adres Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze:

ul. Adama Thebesiusa 1 , 58-506 Jelenia Góra

Telefon do Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze:

(75) 647-35-00

Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze – godziny otwarcia:

Poniedziałek – od 7:30 do 18:00
Wtorek – od 7:30 do 15:30
Środa – od 7:30 do 15:30
Czwartek – od 7:30 do 15:30
Piątek – od 7:30 do 15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze:

us0207@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze:

06 101016740008402221000000 – Podatek dochodowy od osób prawnych CIT,

53 101016740008402222000000 – Podatek od towarów i usług VAT,

03 101016740008402223000000:
PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych
PPD – Zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych
PPE – Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób fizycznych +PIT-28
PPR – PIT-8A

98 1010 0055 0200 2070 0007 0000:
PCC – Podatek od czynności cywilnoprawnych
SD– Podatek od spadków i darowizn
KP– Karta podatkowa

94 1010 1674 0008 4022 2700 0000
GK– Grzywny i kary

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze:

http://www.dolnoslaskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jeleniej-gorze

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasto na prawach powiatu – Jelenia Góra
powiat jeleniogórski obejmujący :
miasta : Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba
gminy : Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica

PIT z Urzędem Skarbowym w Jeleniej Górze

Rozliczenie deklaracji PIT w Jeleniej Górze powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”