Search

Urząd Skarbowy Jędrzejów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Jędrzejowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Jędrzejowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Jędrzejowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Jędrzejów

Adres Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie:

11 Listopada 33, 28-300 Jędrzejów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie:

(41) 386-40-06

Urząd Skarbowy Jędrzejów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie:

us2603@sk.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie:

Numery kont w NBP Oddział Okręgowy  w Kielcach:
90 1010 1238 0802 0422 2100 0000 – podatek dochodowy od osób prawnych
40 1010 1238 0802 0422 2200 0000 – podatek od towarów i usług
87 1010 1238 0802 0422 2300 0000 – podatek dochodowy od osób fizycznych
81 1010 1238 0802 0422 2700 0000 – pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

Numer konta w NBP Oddział Okręgowy  w Bydgoszczy:
45 1010 0055 0202 6030 0007 0000– zryczałtowany podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej(KP), podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn (SD)

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000 – „MANDATY” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000 – „MANDAT-JNG” rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie:

http://www.kielce.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jedrzejowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat jędrzejowski obejmujący gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław.