Urząd Skarbowy Jawor

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Jaworze. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Jaworze? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Jaworze. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Jaworze. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Jaworze?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Jaworze – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Jawor

Adres Urzędu Skarbowego w Jaworze:

Gagarina 5, 59-400 Jawor

Telefon do Urzędu Skarbowego w Jaworze:

76 871 72 00

Urząd Skarbowy w Jaworze – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Jaworze:

us0206@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Jaworze:

NBP O/O Wrocław
54 1010 1674 0006 6422 2100 0000 – podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

04 1010 1674 0006 6422 2200 0000 – podatek od towarów i usług (VAT)

51 1010 1674 0006 6422 2300 0000 – podatek dochodowy od osób fizycznych

45 1010 1674 0006 6422 2700 0000-  pozostałe dochody z tyt. dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych  ( np. mandaty, kary i grzywny w postępowaniach karnych skarbowych)

28 1010 1674 0006 6413 9120 0000 – wpłaty należności objętych postępowaniem egzekucyjnym (podatki na rzecz Skarbu Państwa, podatki i opłaty lokalne, mandaty karne kredytowane, opłaty drogowe,  składki ZUS i KRUS, świadczenia alimentacyjne i inne, wraz z odsetkami za zwłokę, kosztami upomnień oraz kosztami egzekucyjnymi

NBP O/O Bydgoszcz

46101000550200206000070000 – karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Jaworze:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jaworze

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Jawor
Gminy: Paszowice, Męcinka, Mściwojów, Wądroże Wielkie,  Bolków

PIT z Urzędem Skarbowym w Jaworze

Rozliczenie deklaracji PIT w Jaworze powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”