Search

Urząd Skarbowy Jarocin

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Jarocinie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Jarocinie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Jarocinie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Jarocinie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Jarocinie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Jarocinie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Jarocin

Adres Urzędu Skarbowego w Jarocinie:

Tadeusza Kościuszki 21, 63-200 Jarocin

Telefon do Urzędu Skarbowego w Jarocinie:

(62) 505-60-10

Urząd Skarbowy Jarocin – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Jarocinie:

us3006@wp.mofnet.gov,pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Jarocinie:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  33 1010 1469 0000 6822 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  80 1010 1469 0000 6822 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  30 1010 1469 0000 6822 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  49 1010 0055 0203 0060 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  24 1010 1469 0000 6822 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Jarocinie:
Urząd Pocztowy Jarocin Poznański 1, Al. Niepodległości 13
Filia Urzędu Pocztowego Jarocin Poznański, os. Konstytucji 3 Maja 31

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Jarocinie:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-jarocinie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat jarociński obejmujący gminy:
Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków