Search

Urząd Skarbowy Iława

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Iławie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Iławie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Iławie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Iławie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Iławie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Iławie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Iława

Adres Urzędu Skarbowego w Iławie:

Wojska Polskiego 26, 14-200 Iława

Telefon do Urzędu Skarbowego w Iławie:

(89) 649-14-00

Urząd Skarbowy Iława – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Iławie:

us2808@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Iławie:

Konta bankowe dla gromadzenia dochodów budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

Bank obsługujący NBP O/O Olsztyn

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

18101013970081782221000000

2. Podatek od towarów i usług (VAT)

65101013970081782222000000

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

15101013970081782223000000

4. Inne dochody

    09101013970081782227000000

5. KPP, PCC, SD – Bank obsługujący NBP O/O Bydgoszcz

35101000550202808000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Iławie:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-ilawie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Iławie jako organu administracji rządowej niezespolonej obejmuje:

  1.  miasta: Iława, Lubawa, Susz, Kisielice, Zalewo
  2.  gminy: Iława, Lubawa, Susz, Kisielice i Zalewo