Search

Urząd Skarbowy Hajnówka

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Hajnówce. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Hajnówce? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Hajnówce. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Hajnówce. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Hajnówce?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Hajnówce – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Hajnówka

Adres Urzędu Skarbowego w Hajnówce:

3 Maja 34, 17-200 Hajnówka

Telefon do Urzędu Skarbowego w Hajnówce:

(85) 682-00-00

Urząd Skarbowy Hajnówka – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Hajnówce:

us2015@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Hajnówce:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Hajnówce do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
39 1010 1049 0057 6022 2100 0000  NBP O/O Białystok

VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
86 1010 1049 0057 6022 2200 0000 NBP O/O Białystok

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
36 1010 1049 0057 6022 2300 0000 NBP O/O Białystok

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
24 1010 0055 0202 0150 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
30 1010 1049 0057 6022 2700 0000 NBP O/O Białystok

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Hajnówce:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-hajnowce

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

gminy:

  • Hajnówka
  • Białowieża
  • Narew
  • Narewka
  • Czyże
  • Dubicze Cerkiewne
  • Kleszczele
  • Czeremcha