Search

Urząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Grodzisku Wielkopolskim – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski

Adres Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim:

Chopina 7, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

Telefon do Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim:

(61) 442-64-00

Urząd Skarbowy Grodzisk Wielkopolski – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim:

us3005@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  67 1010 1469 0040 8222 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  17 1010 1469 0040 8222 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  64 1010 1469 0040 8222 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  94 1010 0055 0203 0050 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  58 1010 1469 0040 8222 2700 0000 NBP O/O Poznań

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim:
Urząd Pocztowy Grodzisk Wielkopolski, ul. Bukowska 2

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Grodzisku Wielkopolskim:

http://www.poznan.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-grodzisku-wielkopolskim

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat grodziski obejmujący gminy:
Granowo, Grodzisk Wielkopolski, Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo