Search

Urząd Skarbowy Grajewo

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Grajewie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Grajewie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Grajewie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Grajewie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Grajewie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Grajewie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Grajewo

Adres Urzędu Skarbowego w Grajewie:

Elewatorska 8, 19-200 Grajewo

Telefon do Urzędu Skarbowego w Grajewie:

(86) 272-30-18

Urząd Skarbowy Grajewo – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Grajewie:

us2006@pd.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Grajewie:

Rachunki bieżące Urzędu Skarbowego w Grajewie do gromadzenia dochodów budżetowych:

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
35 1010 1049 0017 3322 2100 0000 NBP O/O w Białymstoku

VAT – podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier:
82 1010 1049 0017 3322 2200 0000 NBP O/O w Białymstoku

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
32 1010 1049 0017 3322 2300 0000 NBP O/O w Białymstoku

KP, PCC, SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
41 1010 0055 0202 0060 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:
26 1010 1049 0017 3322 2700 0000 NBP O/O w Białymstoku

Rachunki sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Grajewie:

Egzekucja administracyjna:
09 1010 1049 0017 3313 9120 0000 NBP O/O w Białymstoku

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Grajewie:

http://www.bialystok.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-grajewie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

miasta:

  • Grajewo

gminy:

  • Grajewo,
  • Radziłów,
  • Rajgród,
  • Szczuczyn,
  • Wąsosz