Search

Urząd Skarbowy Gorlice

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Gorlicach. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Gorlicach? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Gorlicach. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Gorlicach. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Gorlicach?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Gorlicach – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Gorlice

Adres Urzędu Skarbowego w Gorlicach:

Bardiowska 2, 38-320 Gorlice

Telefon do Urzędu Skarbowego w Gorlicach:

(18) 545-02-00

Urząd Skarbowy Gorlice – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Gorlicach:

us1206@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Gorlicach:

NBP O/O Kraków 
Podatek dochodowy od osób prawnych   – 80 1010 1270 0044 2822 2100 0000
Podatek od towarów i usług  –  30 1010 1270 0044 2822 2200 0000
Podatek dochodowy od osób fizycznych  –  77 1010 1270 0044 2822 2300 0000
Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 71 1010 1270 0044 2822 2700 0000
NBP O/O Bydgoszcz
Karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych –  54 1010 0055 0201 2060 0007 0000 

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Gorlicach:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-gorlicach/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat gorlicki obejmujący miasto Gorlice oraz gminy: Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie.