Urząd Skarbowy Góra

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Górze. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Górze? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Górze. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Górze. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Górze?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Górze – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Góra

Adres Urzędu Skarbowego w Górze:

Poznańska 4, 56-200 Góra

Telefon do Urzędu Skarbowego w Górze:

65 544 18 71

Urząd Skarbowy w Górze – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Górze:

us0233@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Górze:

CIT – Podatek dochodowy od osób prawnych
34 1010 1674 0009 9622 2100 0000

VAT – Podatek od towarów i usług
81 1010 1674 0009 9622 2200 0000

PIT – Podatek dochodowy od osób fizycznych
31 1010 1674 0009 9622 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
25 1010 1674 0009 9622 2700 0000
Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn   KP   PCC  DS
92 1010 0055 0200 2330 0007 0000

Opłata skarbowa:
Nazwa rachunku: Urząd Miasta i Gminy Góra
Nazwa banku: PKO Bank Polski SA
Nr: 82 1020 5226 0000 6102 0496 6893

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Górze:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-gorze

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat górowski obejmujący miasto Góra oraz gminy: Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz.

PIT z Urzędem Skarbowym w Górze

Rozliczenie deklaracji PIT w Górze powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”