Search

Urząd Skarbowy Goleniów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Goleniowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Goleniowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Goleniowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Goleniowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Goleniowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Goleniowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Goleniów

Adres Urzędu Skarbowego w Goleniowie:

plac Lotników 1, 72-100 Goleniów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Goleniowie:

(91) 432-15-00

Urząd Skarbowy Goleniów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Goleniowie:

us3205@zp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Goleniowie:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT):

57 1010 1599 0056 8522 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT):

07 1010 1599 0056 8522 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT):

54 1010 1599 0056 8522 2300 0000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

48 1010 1599 0056 8522 2700 0000

Zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa); podatek od czynności cywilnoprawnych; podatek od spadków i darowizn (KP PCC SD):

18 1010 0055 0203 2050 0007 0000

Rachunek egzekucyjny sum depozytowych:

31 1010 1599 0056 8513 9120 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDATY):

47 1010 0055 0201 6090 0999 0000

Rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa (MANDAT-JNG):

96 1010 0055 0201 6090 0998 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Goleniowie:

http://www.szczecin.apodatkowa.gov.pl/pl/urzad-skarbowy-w-goleniowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Właściwość miejscowa

powiat goleniowski obejmujący:

gminy: Goleniów, Maszewo, Nowogard, Osina, Przybiernów, Stepnica