Urząd Skarbowy Głowno

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Głownie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Głownie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Głownie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Głownie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Głownie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Głownie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Głowno

Adres Urzędu Skarbowego w Głownie:

Ludwika Norblina 2, 95-015 Głowno

Telefon do Urzędu Skarbowego w Głownie:

(42) 710-67-00

Urząd Skarbowy Głowno – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Głownie:

us1004@ld.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Głownie:

NBP O/O Łódź
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
59101013710004202221000000

Podatek o towarów i usług (VAT)
09101013710004202222000000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
56101013710004202223000000

Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
50101013710004202227000000

Wpłaty dotyczące postępowania egzekucyjnego
33101013710004201391200000

Opłaty za wykonanie kserokopii dokumentów
50101013710004202227000000

Opłata skarbowa na rzecz Urzędu Miasta Głowna (zaświadczenia, pełnomocnictwa)
84878300040025101120000002

NBP O/O Bydgoszcz
KP PCC SD  26101000550201004000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Głownie:

http://www.lodz.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-glownie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Miasto: Głowno, Stryków
Gminy : Głowno, Stryków

PIT z Urzędem Skarbowym w Głownie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Głownie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”