Urząd Skarbowy Głogów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Głogowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Głogowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Głogowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Głogowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Głogowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Głogowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Głogów

Adres Urzędu Skarbowego w Głogowie:

Adama Mickiewicza 53, 67-200 Głogów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Głogowie:

76 727 24 00

Urząd Skarbowy w Głogowie – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Głogowie:

us0205@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Głogowie:

NBP O/O Wrocław

CIT – 09101016740006352221000000

VAT – 56101016740006352222000000

PIT – 06101016740006352223000000

Pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych – 97101016740006352227000000

NBP O/O Bydgoszcz

KP, PCC, SD – 91101000550200205000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Głogowie:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-glogowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Zasięg działania Urzędu Skarbowego obejmuje obszar powiatu głogowskiego
tj.: miasto Głogów oraz gminy Głogów, Kotla, Żukowice, Pęcław i Jerzmanowa
oraz powiat górowski obejmujący gminy: Góra, Jemielno, Niechlów, Wąsosz – właściwy w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

PIT z Urzędem Skarbowym w Głogowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Głogowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”