Search

Urząd Skarbowy Ełk

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Ełku. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Ełku? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Ełku. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Ełku. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ełku?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Ełku – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Ełk

Adres Urzędu Skarbowego w Ełku:

Wojska Polskiego 67, 19-300 Ełk

Telefon do Urzędu Skarbowego w Ełku:

(87) 610-41-00, (87) 610-55-35, (87) 621-65-54, (87) 610-39-92

Urząd Skarbowy Ełk – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Ełku:

us2806@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Ełku:

Bank obsługujący – NBP O/O Olsztyn

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

47 1010 1397 0010 2322 2100 0000

2. Podatek od towarów i usług (VAT)

94 1010 1397 0010 2322 2200 0000

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

44 1010 1397 0010 2322 2300 0000

4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

38 1010 1397 0010 2322 2700 0000
Na rachunkach CIT, PIT, VAT, in.d. gromadzi się wpływy z tytułu należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej.

5. KP, PCC, SD – Bank obsługujący NBP O/O Bydgoszcz

28 1010 0055 0202 8060 0007 0000

Od dnia 01.01.2016 r. obsługę kasową Urzędu Skarbowego w Ełku prowadzi Monetia Sp. z o.o.

Numer rachunku bankowego Urzędu Miasta w Ełku, na który należy dokonywać wpłat opłaty skarbowej:

PKO BP S.A. Oddział w Ełku
74 1020 4724 0000 3702 0051 2699

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Ełku:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-elku

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

  • Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ełku jako organu administracji rządowej niezespolonej obejmuje:
    1.     Miasto Ełk.
    2.     Gminy: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy.