Urząd Skarbowy Dzierżoniów

Poszukujesz kontaktu z Urzędem Skarbowym w Dzierżoniowie? Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

 

Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie

Adres Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie:

58-200DzierżoniówPocztowa 14

Telefon do Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie:

(74) 831-63-16

Urząd Skarbowy w Dzierżoniowie – godziny pracy:

poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-18:00
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie:

us0204@ds.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie:

CIT                                           

88101016740008952221000000 – NBP O/O Wrocław

VAT  

38101016740008952222000000 – NBP O/O Wrocław

PIT

85101016740008952223000000 – NBP O/O Wrocław

pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych

79101016740008952227000000 – NBP O/O Wrocław

KP PCC SD

39101000550200204000070000 – NBP O/O Bydgoszcz

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie:

http://www.wroclaw.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-dzierzoniowie/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego w Dzierżoniowie:

Miasta:

  • Bielawa
  • Dzierżoniów
  • Pieszyce
  • Piława Górna

Gminy:

  • Dzierżoniów
  • Niemcza
  • Łagiewniki

PIT z Urzędem Skarbowym w Dzierżoniowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Dzierżoniowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”