Urząd Skarbowy Działdowo

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Działdowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Działdowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Działdowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Działdowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Działdowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Działdowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Działdowo

Adres Urzędu Skarbowego w Działdowie:

Marii Skłodowskiej – Curie 35A, 13-200 Działdowo

Telefon do Urzędu Skarbowego w Działdowie:

(23) 697-30-97, (23) 697-31-43

Urząd Skarbowy Działdowo – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Działdowie:

us2804@wm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Działdowie:

URZĄD SKARBOWY W DZIAŁDOWIE 13-200 DZIAŁDOWO PL. MICKIEWICZA 26
NAZWA BANKU: NARODOWY BANK POLSKI ODDZIAŁ OKRĘGOWY OLSZTYN

1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

69101013970010072221000000

2. Podatek od towarów i usług (VAT)

19101013970010072222000000

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

66101013970010072223000000

4. Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności  budżetowych

60101013970010072227000000

5. Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej ( KP), Podatek od czynności cywilnoprawnych ( PCC ), Podatek od spadków i darowizn ( SD ) – (Uwaga zmiana nr rachunku)

NBP O/O Bydgoszcz

21101000550202804000070000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Działdowie:

http://www.olsztyn.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-dzialdowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

  • miasto Działdowo,
  •  gminę Działdowo,
  •  gminę Iłowo-Osada,
  •  gminę Lidzbark,
  •  gminę Płośnica,
  •  gminę Rybno.

PIT z Urzędem Skarbowym w Działdowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Działdowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”