Urząd Skarbowy Dąbrowa Tarnowska

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Dąbrowie Tarnowskiej – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Dąbrowa Tarnowska

Adres Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Telefon do Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

(14) 642-20-31

Urząd Skarbowy Dąbrowa Tarnowska – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

us1205@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

79 1010 1270 0028 1522 2100 0000   –  podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
29 1010 1270 0028 1522 2200 0000   –  podatek od towarów i usług (VAT),
76 1010 1270 0028 1522 2300 0000   –  podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
70 1010 1270 0028 1522 2700 0000 – pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych,
NBP O/O Bydgoszcz
02 1010 0055 0201 2050 0007 0000   – podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatku od spadków i darowizn (SD) oraz zryczałtowanego podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej (KP).

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Dąbrowie Tarnowskiej:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-dabrowie-tarnowskiej

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Dąbrowa Tarnowska
Bolesław
Gręboszów
Mędrzechów
Olesno
Radgoszcz
Szczucin

PIT z Urzędem Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Dąbrowie Tarnowskiej powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”