Urząd Skarbowy Człuchów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Człuchowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Człuchowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Człuchowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Człuchowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Człuchowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Człuchowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Człuchów

Adres Urzędu Skarbowego w Człuchowie:

Jerzego z Dąbrowy 5E, 77-300 Człuchów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Człuchowie:

(59) 834-10-41 do 43

Urząd Skarbowy Człuchów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Człuchowie:

us2204@pm.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Człuchowie:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
NBP O/O Gdańsk 43 1010 1140 0017 0422 2100 0000

Podatek od towarów i usług (VAT)
NBP O/O Gdańsk  90 1010 1140 0017 0422 2200 0000

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
NBP O/O Gdańsk 40 1010 1140 0017 0422 2300 0000

Inne dochody
NBP O/O Gdańsk  34 1010 1140 0017 0422 2700 0000

KP PCC SD
NBP O/O Bydgoszcz 55 1010 0055 0202 2040 0007 0000

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Człuchowie:

http://www.gdansk.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-czluchowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

powiat człuchowski obejmujący: miasto Człuchów gminy: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica

PIT z Urzędem Skarbowym w Człuchowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Człuchowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”