Urząd Skarbowy Chrzanów

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Chrzanowie. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Chrzanowie? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Chrzanowie. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Chrzanowie. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Chrzanowie?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Chrzanowie – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Chrzanów

Adres Urzędu Skarbowego w Chrzanowie:

Garncarska 9, 32-500 Chrzanów

Telefon do Urzędu Skarbowego w Chrzanowie:

(32) 625-71-00

Urząd Skarbowy Chrzanów – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Chrzanowie:

us1204@mp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Chrzanowie:

34 1010 1270 0011 3722 2100 0000

podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).NBP o/o w Krakowie

81 1010 1270 0011 3722 2200 0000

podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek od gier.NBP o/o w Krakowie

31 1010 1270 0011 3722 2300 0000

podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT).NBP o/o w Krakowie

25 1010 1270 0011 3722 2700 0000

inne podatkiNBP o/o w Krakowie

47 1010 0055 0201 2040 0007 0000

karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn (KP,PCC, SD),NBP o/o w Bydgoszczy

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Chrzanowie:

http://www.krakow.apodatkowa.gov.pl/urzad-skarbowy-w-chrzanowie

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Alwernia
Chrzanów
Libiąż
Trzebinia
Babice

PIT z Urzędem Skarbowym w Chrzanowie

Rozliczenie deklaracji PIT w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania PIT na którym powinniśmy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.Deklarację PIT możemy złożyć za pośrednictwem:
– wysłać wykorzystując usługę PFR PIT-37 lub PIT-38, dostępną na stronie www.portalpodatkowy.mf.gov.pl,
– wysłać przez Internet w formie dokumentu elektronicznego,
– złożyć osobiście w kancelarii urzędu skarbowego albo w polskim urzędzie konsularnym,
– nadać listem poleconym w placówce Poczty Polskiej S.A.
– wrzucić do „urzędomatu”