Search

Urząd Skarbowy Chodzież

Kontakt do Urzędu Skarbowego w Chodzieży. Chcesz zobaczyć, gdzie zlokalizowany jest Urząd Skarbowy w Chodzieży? Zobacz w jakich godzinach jest otwarty Urząd Skarbowy w Chodzieży. Zobacz adres e-mail do Urzędu Skarbowego w Chodzieży. Szukasz numerów kont bankowych Urzędu Skarbowego w Chodzieży?

Urząd skarbowy – jednostka administracji podatkowej obsługująca naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem administracji niezespolonej w terenie podlegającym Ministrowi Finansów. Naczelnik urzędu skarbowego jest organem podatkowym pierwszej instancji, organem egzekucyjnym a także finansowym organem postępowania przygotowawczego. Organem odwoławczym od decyzji naczelnika urzędu skarbowego jest dyrektor izby skarbowej.

Urząd Skarbowy -infolinia, kontakt, godziny otwarcia

Urząd Skarbowy w Chodzieży – Najważniejsze informacje

Urząd Skarbowy Chodzież

Adres Urzędu Skarbowego w Chodzieży:

Ofiar Gór Morzewskich 1, 64-800 Chodzież

Telefon do Urzędu Skarbowego w Chodzieży:

(67) 281-26-00

Urząd Skarbowy Chodzież – godziny otwarcia:

poniedziałek 7:30-18:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30

Adres e-mail Urzędu Skarbowego w Chodzieży:

us3037@wp.mofnet.gov.pl

Numery kont bankowych Urzędu Skarbowego w Chodzieży:

 • CIT – podatek dochodowy od osób prawnych:
  88 1010 1469 0007 0722 2100 0000 NBP O/O Poznań,
 • VAT – podatek od towarów i usług:
  38 1010 1469 0007 0722 2200 0000 NBP O/O Poznań,
 • PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych:
  85 1010 1469 0007 0722 2300 0000 NBP O/O Poznań,
 • KP PCC SD – zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn:
  12 1010 0055 0203 0370 0007 0000 NBP O/O Bydgoszcz,
 • in.d. – pozostałe dochody z tytułu podatków i niepodatkowych należności budżetowych:
  79 1010 1469 0007 0722 2700 0000 NBP O/O Poznań

 

Punkt kasowy obsługujący bezprowizyjnie wpłaty i wypłaty w celach podatkowych dla Urzędu Skarbowego w Chodzieży:
Urząd Pocztowy Chodzież, ul. Tadeusza Kościuszki 17

Strona internetowa Urzędu Skarbowego w Chodzieży:

http://www.uschodziez.pl/

Formularz PIT,CIT,VAT

Formularze PIT,CIT,VAT do wypełnienia można pobrać ze strony http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/formularze-do-druku , wypełnić i zanieść do Urzędu Skarbowego.

Zasięg terytorialny Urzędu Skarbowego:

Powiat chodzieski obejmujący miasto Chodzież oraz gminy:
Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin